Deo VaventeGod se Wil sal heers!

                           God's Will Shall Reign!

7 DAE OP DIE MUUR.

 

  

 

Hier is die Gebedsriglyne wat tydens die Gebedsweek gebruik was: RIGLYN

 

Meer Info  

...wat verduidelik het waaroor die 20-27 Jan 2013 Gebedsweek sou handel:

 

  

 

 

 

  

 

Die Gebedsrooster wat tydens 20-27 Jan 2013 gebruik is, was asvolg:  ROOSTER