Deo VaventeGod se Wil sal heers!

                           God's Will Shall Reign!

MIGHTY MEN Forum

Hoe het jy MMC 2010 ervaar?

Wat was jou geestelike belewenis?

Wat het die Here in jou lewe gedoen?


Deel met ons...

Vra gerus ook van jou vriende wat MightyMen 2010 bygewoon het, om hul getuienisse op hierdie Forum te kom byvoeg!

                      "Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het." - Ef 4:2-3